Vil du ha en internasjonal modelljernbane har du mange flotte modeller å velge i. Ønsker du deg en norsk modelljernbane er det lett å tro at du bare kan kjøpe norske godsvogner. Det er feil. Godsvogner beveger seg som lastebiler på kryss og tvers over hele Europa. Vi vil her få vise deg noen eksempler på vogntyper fra andre land som er fotografert her i Norge.

Alle godsvogner har det som på jernbanespråket kalles en litra. Litra er en kombinasjon av forskjellige bokstaver som forteller noe om de egenskaper en vogn har. I tillegg har hver vogn et unikt registreringsnummer. Det består av en tallkombinasjon som sier noe om både hvilket jernbaneselskap/land vognen tilhører, hvilken vogntype/serie vognen tilhører, noen sifre med vognens unike løpenummer og til slutt etter en bindestrek kommer et kontrollsiffer. Vi har sortert våre bilder ut fra vognenes litra, og vil underveis også forsøke forklare litt om hva de forskjellige bokstavene betyr.

E – åpne vogner

H – lukkede vogner

K – åpne vogner

L – åpne vogner

R og S – åpne vogner

R – Lukkede vogner

S – lukkede vogner

U – åpne vogner

Z – tankvogner